Fader AS

Personvernerklæring

Personvernerklæring for Fader AS

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Fader AS samler inn, bruker, oppbevarer og beskytter personlig identifiserbar informasjon (PII) som vi mottar gjennom kontaktskjemaet på vår nettside.

Personvernerklæring for Fader AS

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Fader AS samler inn, bruker, oppbevarer og beskytter personlig identifiserbar informasjon (PII) som vi mottar gjennom kontaktskjemaet på vår nettside. Vi er forpliktet til å beskytte personvernet og sikkerheten til all informasjon som deles med oss. Les nøye gjennom følgende informasjon for å forstå hvordan vi håndterer dine personopplysninger.

Innsamling av personlig informasjon Vi samler inn ulike typer personlig informasjon fra deg gjennom kontaktskjemaet på vår nettside. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til:

  1. Kontaktopplysninger: Dette inkluderer navn, e-postadresse, telefonnummer eller annen informasjon som er nødvendig for å kunne kontakte deg og svare på din henvendelse.

  2. Meldingsinnhold: Vi samler også inn informasjon som du velger å inkludere i meldingen du sender til oss gjennom kontaktskjemaet.

Bruk av personlig informasjon Vi bruker den innsamlede personlige informasjonen fra kontaktskjemaet til følgende formål:

  1. Kontaktoppfølging: Vi bruker informasjonen du gir oss for å svare på din henvendelse og oppfylle dine forespørsler.

  2. Kommunikasjon: Vi kan bruke dine kontaktopplysninger til å sende deg informasjon om våre tjenester, kampanjer eller andre relevante oppdateringer, dersom du har samtykket til dette.

  3. Forbedring av våre tjenester: Vi kan bruke den innsamlede informasjonen til å analysere og forstå hvordan våre tjenester brukes, slik at vi kan forbedre og tilpasse dem til dine behov.

Informasjonsdeling og -lagring Vi deler ikke din personlige informasjon med tredjeparter, med mindre det er nødvendig for å oppfylle din henvendelse eller hvis det kreves av loven. Vi kan også bruke tredjepartsleverandører og tjenesteleverandører for å hjelpe oss med å administrere og behandle dine data, men vi sørger for at de overholder tilstrekkelige personvernstandarder.

Vi tar alle rimelige forholdsregler for å sikre at din personlige informasjon oppbevares sikkert. Vi bruker passende sikkerhetstiltak for å beskytte mot uautorisert tilgang, endring, avsløring eller ødeleggelse av dine personlige opplysninger.

Dine rettigheter Du har rett til å be om innsyn i den personlige informasjonen vi har om deg, rette eventuelle feil eller mangler, begrense behandlingen av dine data og få slettet dine opplysninger i samsvar med gjeldende lover og regler. Du kan også trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss tidligere. For å utøve dine rettigheter eller hvis du har spørsmål eller bekymringer angående vår personvernerklæring, vennligst ta kontakt med oss via kontaktopplysningene nedenfor.

Kontaktinformasjon Hvis du har spørsmål, bekymringer eller ønsker å utøve dine rettigheter angående personvern, kan du kontakte oss på følgende måter:

Fader AS Adresse: Karmsundgaten 178

E-post: Post@fader.no
Telefon: 51 29 02 00